Τα sites - όπως & τα έντυπα -

μου αρέσει να είναι «καθαρά»

έτσι ώστε να πρωταγωνιστεί

το προϊόν & όχι άλλα στοιχεία.

Εδώ, όπως γενικότερα στην διαφήμιση, πρέπει να γίνεται 

στρατευμένη τέχνη. Όλα έχουν λόγο & αιτιολογία τοποθέτησης.